Tom Mickers Teamtraining & Coaching.

Specialist in het systeem mens. Bekwaam in het trainen en opzetten van High-performance teams (hoog presterende teams). Verhoogt rendement voor individuen, teams en organisaties.
Tom Mickers specialiseert zich in (talent)ontwikkeling, samenwerking en zelfmanagement. 

Coach praktijk in UDEN, trainingen in het hele land.

 

Terug naar de startpagina

 

OR performance trainingOR teamtraining

Verbeter samenwerking, verhoog invloed en bereik concreet resultaat

Als OR zit je in een bijzondere situatie.

 1. Je hebt (potentieel) enorm veel invloed op organisatiebeleid.
 2. Je werkt in een los, onregelmatig en vaak geografisch verdeelt team.
 3. Je hebt veel verantwoordelijkheid (naar de achterban).

Het overkoepelende doel van iedere OR is om de werknemers invloed te geven in hoe er met hen wordt omgegaan.

Een zeer belangrijke taak. De WOR is een belangrijk deel van het invloed uitoefenen op de bestuurder. De WOR is een tool, een gereedschap met welke je leverage (hefboom) kunt creëren en rechten kunt laten gelden.

Iedereen die langer in een OR zit weet echter dat je ’recht halen’ slechts minimale impact heeft op het verkrijgen van invloed op besluitvorming.

Vergroot je de invloed van jouw OR:

 • Verhoog de waarde van de OR vanuit het standpunt van de bestuurder. (Gunfactor, return on investment)
 • Versterk de impact waarmee je communiceert. (Naar elkaar en naar de bestuurder)
 • Vergroot het draagvlak van de OR binnen de organisatie. (Betrek medewerkers, creëer een brug)
 • Werk efficiënt, effectief en professioneel. (De OR, een partij waar je rekening mee moet houden)
 • Maak heldere doelen en krachtige besluiten. (stel je juiste koers, creëer momentum, sta sterk)
 • Bovenstaande punten hebben niets met de WOR te maken. De WOR komt pas tot zijn recht wanneer je het bovenstaande op een rijtje hebt.  Toch richten de meeste OR-en zich voornamelijk op de Wetgeving, waarom?
 • De zogenaamde gelijkwaardigheid tussen bestuurder en OR  die de WOR voorschrijf is bedacht! In de realiteit zal je ervaren dat dit (nagenoeg) nooit het geval is. Je bent in gesprek met de gene die ook jouw carrière beïnvloedt!

Als trainer in prestatievermogen en samenwerking voor het bedrijfsleven, merk ik dat de bestuurder in veel gevallen de OR ziet als een groep mensen met wie je rekening moet houden maar liever omzeilt. Vaak komt het overleg neer op een formaliteit, het is lastig i.p.v. nuttig. En in de meeste gevallen hebben ze gelijk, de OR is vaak vele malen minder productief dan de leidinggevenden of teams waar een bestuurder dagelijks mee werkt.

Deze discrepantie kan je als OR verminderen en zelfs wegnemen als je energie steekt in het prestatie vermogen van jullie OR. Dit is niet alleen gunstig voor de OR maar ook voor de bestuurder. Wanneer een OR optimaal (samen)werkt ervaart de bestuurder de OR als communicatie orgaan tussen het bestuur en de werkvloer: ONMISBAAR!!

Hoe bereik je een hogere prestatie niveau?

 • Gebruik dezelfde inzichten die high performance teams in succesvolle organisaties gebruiken.
 • Professionaliseer communicatie middels krachtige en eenvoudige methodieken en analyses
 • Experimenteer gericht met verschillende vormen van besluitvorming en samenwerking, door actie!
 • Definieer beschikbare talenten en zet deze strategisch in.
 • Versterk vertrouwen en gezamenlijkheid, word een special unit, ingericht om jullie doel te bereiken.

Ben jij geïnteresseerd in de High Performance OR training?

Vraag direct kosteloos een intake consult aan en wij laten je zien hoe en wat je kunt verbeteren.

tom@keywe.nl   www.tommickers.com    tel:+31619904849

Notitie: Onze missie is prestatie verhoging bereikbaar te maken voor iedereen die gedreven is. Dit zie je terug in ons zeer scherp tarief.